Porculanske i kompozitne ljuske (venears)

Porculanske i kompozitne ljuske (venears) se rade na zubima koji su nakrivljeni, otkrhnuti ili imaju mrlje. Stavljanjem ljuske neke manje nepravilnosti se mogu ispraviti a pacjent dobiti blistaviji osmjeh.Keramičke fasete izrađuju se u laboratoriju nakon što doktor prebrusi prednju plohu zuba i uzme otisak.Kompozitne ljuske izrađuje stomatolog direktno u ustima pacjenta.