Dječja stomatologija

Osim brige o zubima za odrasle, ističemo da vršimo stomatološke usluge na djeci od najranije dobi. Zbog često nametnutog straha djece od stomatologa, naše osoblje se trudi da se djeca osjećaju što bolje i ugodnije pri posjeti našoj ordinaciji. Radimo na tome da djecu što bolje upoznamo, pridobijemo njihovo povjerenje i da njihov prvi posjet bude što bezbolniji, kako bi bili hrabriji za sljedeći posjet.


Edukacijom djece i roditelja uz provođenje redovne kontrole smanjuje se rizik od kvarenja zubi a mogući kvarovi se otkrivaju u ranoj fazi, gdje je liječenje još uvijek bezbolno.

Zahvati koje radimo na djeci su:
 
 
 
FLORIDACIJA
 
Premazivanje mliječnih zubića preparatima na bazi FLORA radi spriječavanja nastanka karijesa.
 
PEČAĆENJE
 
Zatvaranje fisura (udubina na površini zuba) kako bi se spriječilo zadržavanje hrane te smanjio rizik nastanka karijesa.
 
ORTODONTSKI APARATIĆI
 
Usljed krivog izrastanja ili pomicanja zubi radi karijesa potrebno je izraditi aparatić za ispravljanje istih.